Markedsstaten

Forfatter:
(Samfund i forandring) Beskrivelse af statens, markedet og individets historie, og ikke mindst en analyse af hvordan bestemte idealer institutionaliseres i dannelsen af den moderne danske stat. Især fokuseres på arbejdsfriheden - retten til at råde over egen arbejdskraft - og dens historie
Note: 
Indhold: Markedsstaten, og hvordan man studerer den ; Arbejdet og den politiske epistemologi ; De omvandrende legemer og normalsubjektet ; De så godt som privilegerede på landet ; De så godt som privilegerede i byen ; Frigørelsen og tvang. Forlag og manufaktur ; Individ og rationalitet ; Da markedsstaten blev til ; Tid og forvandling

Markedsstaten

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
630447
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2014
ISBN: 
9788741256764