Martinus, Darwin og intelligent design

Forfatter:
Martinus (1890-1981) og hans udviklingslære, som i forhold til darwinisme og teorien omkring intelligent design præsenteres som en tredje forklaringsmodel på de komplekse organismer i naturen og livets oprindelse

Martinus, Darwin og intelligent design

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
707248
Nota udgivelsesår: 
2007
Udgave: 
Borgen, 2007
ISBN: 
9788721030056