Med flere sprog i klassen

(Pædagogisk rækkevidde) Pædagogisk grundbog om flersprogethed og undervisning af flersprogede elever i grundskolen. For grundskolens lærere samt pædagog- og lærerstuderende
Note: 
Indhold: Appetit på sprog ; Flersproget praksis ; Tværsproglig opmærksomhed ; Når dansk er andetsprog ; Sprog og fag ; Når der er flere sprog i klassen

Med flere sprog i klassen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
651777
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag, 2020
ISBN: 
9788772196145