Medfølelsens pris

når professionelle hjælpere har brug for hjælp
Forfatter:
Hvad gør vores arbejde ved os? (Smittet af vold ; Hvad gør dit arbejde ved dig? ; Ansvar ; Stærke indtryk! ; Hvad er belastende? Forandring : statusopgørelse ; Sundhedsrisikoen i arbejdet ; Smittet : empatiens neurofysiologi) ; Hvad kan vi gøre ved det? (At bryde ud af "kraftfeltet" ; Lejrbålet ; Lejrbålsmetoden, "kollegalejrbålet" ; Debriefing, vejledning og konsultation ; Forebyggelse af kollegasmitte ; "Omsorgsledelse" : COS-modellen for hjælpere ; Hjælperes forventninger og tankemønstre ; At tage vare på hjælperen ; Selvmedfølelse ; Personlig strategi ; Dekompression : overgange mellem arbejde og hjem ; Hvordan hjælper man bedst andre hjælpere ; Behandling af hjælpere ; Medfølelsens pris ; Festbål)
Note: 
Indhold: Med udgangspunkt i sin egen historie som psykolog fortæller forfatteren om, hvordan han selv blev forandret af sit arbejde. Han giver indblik i, hvad arbejdet gør ved den professionelle hjælper, og præsenterer konkrete strategier for, hvordan man forebygger og bearbejder de belastninger, det indebærer

Medfølelsens pris

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642102
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2018
ISBN: 
9788750051220
Oversætter: 
Joachim Wrang