Medicinsk sociologi

samfund, sundhed og sygdom
Forfatter:
Note: 
Indhold: Tage Søndergaard Kristensen: Sygdom og årsager til sygdom ; Arbejde og helbred ; Stress og psykosomatiske sygdomme. Danmark i internationalt perspektiv / af Knud Juel og Niels Kristian Rasmussen. Bjørn Evald Holstein: Lokalsamfund, social kapital og helbred. Sociale relationer og helbred / af Rikke Lund og Pernille Due. Social ulighed i helbred / af Merete Osler og Anne-Marie Nybo Andersen. Marginalisering og udstødning på arbejdsmarkedet / af Lars Iversen og Ulla Christensen. Livsstil og helbred / af Lars Iversen og Margit Groth. Teorier om dannelse og forandring af livsstil / af Ulla Christensen og Karen Albertsen. Lisbeth Knudsen: Køn : om forskelle i sygelighed og dødelighed. Lars Iversen: Forebyggelse og sundhedsfremme. Signild Vallgårda: Historie

Medicinsk sociologi

Lydbog
Spilletid: 
14 timer 29 minutter
Bognummer: 
601566
Indlæsningsår: 
2003
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Lars Iversen m.fl.
Udgave: 
Munksgaard Danmark, 2010
ISBN: 
8762801813