Medlemsnyt E-bog

Medlemsblad for Foreningen af Danske DøvBlinde (FDDB)
Abonnement: 
Medlemskab af FDDB
Henvendelse om abonnement: 

FDDB

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf. 36 75 20 96
T-tlf. 36 48 50 96

Udkommer: 
14 nr. pr. år
Findes som: 
E-tidsskrift: Vedhæftet fil

Emneord