Mellem kyst og krig

søværnets civile og nationale opgaver
Forfatter:
Note: 
Indhold: Hvad er en kystvagt? ; Suverænitetshåndhævelse og farvandsovervågning ; Fiskerikontrol og inspektionstjeneste ; Eftersøgning og redningstjeneste ; Havmiljøberedskabet ; Søværts toldkontrol ; Retshåndhævelse på havet ; Isbrydning, søopmåling og vejrtjeneste ; Lods-, fyr- og vagervæsen og kystradiotjeneste ; Tiltag til en dansk kystvagt ; Hvorfor har Danmark ikke en kystvagt?

Mellem kyst og krig

Lydbog med tekst
Under produktion. Denne bog vil blive tilgængelig, så snart den er færdigproduceret. Læs mere om bøger under produktion
Bognummer: 
48643
Nota udgivelsesår: 
2021
Indlæser: 
Udgave: 
Gad, 2019
ISBN: 
9788712058571