Mennesker med alkoholproblemer

baggrund, belastning, behandling
Note: 
Indhold: Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser ; Alkohol- og ruskultur i Danmark ; Fordomme, kategorisering og stigmatisering af mennesker med alkoholproblemer ; Epidemiologi ; Alkoholsmisbrug og neurofysiologi ; Psykiatrisk komorbiditet ; Fysiske symptomer og tilstødende komplikationer ; Alkohol og ernæring ; Screeningsmetoder ; Oversigt over behandlingsforløb ; Anerkendende samtale og motiverende samtaleteknikker anvendt i praksis ; Medicinsk behandling af mennesker med alkoholproblemer ; Alkoholabstinenssymptomer og -behandling ; Pårørende til mennesker med alkoholproblemer : relationer og samarbejde ; Socialt udsatte patienter ; Tværfagligt og tværsektorielt arbejde

Mennesker med alkoholproblemer

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
634170
Nota udgivelsesår: 
2016
Redaktion: 
Nina Brünés, Bjarne Stenger Elholm og Nanna Kappel
Udgave: 
Nyt Nordisk Forlag, 2015
ISBN: 
9788717042353
Illustrator: 
Birgitte Lerche