Mentaliseringsbogen

Forfatter:
Præsentation af de vigtigste konklusioner af forskningen vedrørende mentalisering. Bogen indeholder desuden en række praktiske råd og enkle øvelser, der kan forbedre læserens evne til at mentalisere. Bogen er bygget op omkring en række hverdagsbeskrivelser, som viser, hvor stor en rolle mentalisering spiller, selv om begrebet endnu er ukendt for mange

Mentaliseringsbogen

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
634282
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Hans Reitzel, 2011
ISBN: 
9788741254845
Oversætter: 
May Schack