Mere avis? Naturligvis!

elevbog
Avisen er en vigtig del af mediebilledet, gennem den kan man få et indblik i, hvordan nyhedsmedierne fungere. Om de journalistiske grundbegreber og udvalgte genrer fra avisen.

Mere avis? Naturligvis!

PDF
Bognummer: 
503461
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansklærerforeningen, 2012
ISBN: 
9788779965911
Illustrator: 
Philip Ytournel