Mestring som mulighed

i mødet med børn, unge og deres forældre
(Socialpædagogisk bibliotek)
Note: 
Indhold: Teoretiske perspektiver (Hilchen Sommerschild: Mestring som styrende begreb. Bente Gjærum: Mestring hos børn og forældre : har vi empirisk viden at bygge på?. Torunn Stene Nøvik: Epidemiologisk viden i mestringens tjeneste. Berit Grøholt: Ungdomstiden og mestringsperspektivet. Benedicte Ingstad: Studiet af mestring : et antropologisk perspektiv). Erfaringer (Kari Kristoffersen: På jagt efter ressourcerne i overbelastede småbørnsfamilier. Toril Havik: Mestringsperspektiv på arbejdet med børn i familiepleje. Helen Johnsen Christie: Børn i krig : den pinefulde gentagelse og de uafvendelige brud. Bente Gjærum: Mestring som mulighed ved undersøgelse, diagnosticering og vurdering af børn. Eili Sponheim: Autisme : ny viden - nye mestringsstrategier

Mestring som mulighed

Lydbog
Spilletid: 
15 timer 29 minutter
Bognummer: 
602322
Indlæsningsår: 
2004
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Bente Gjærum, Berit Grøholt og Hilchen Sommerschild
Indlæser: 
Udgave: 
Hans Reitzel, 2007
ISBN: 
8700470341