MetodeNU

introduktion til samfundsfaglige metoder
Note: 
Indhold: Idé- og designfase ; Indsamling af data ; Tekstbehandling ; Talbehandling

MetodeNU

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
644865
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Systime, 2015
ISBN: 
9788761629166