Metoder i samfundsvidenskaberne

Note: 
Indhold: Problemformulering og projektdesign (Samfundvidenskabelige metoder, hvad er det? / Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain. Udarbejdelse af problemstillinger og problemformuleringer i samfundsvidenskabelige universitetsopgaver / Ole Helby Petersen og Peter Triantafillou. Hvordan laver man en stærk analysestrategi / Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist. Litteratur- og informationssøgning i samfundsvidenskaberne / Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Lars Jørgensen og Søren Davidsen) ; Kvalitative metoder (Birgitte Poulsen: Semistrukturerede interviews. Hanne Warming: Narrative interviews. Bodil Damgaard: Fokusgrupper. Peter Triantafillou: Analyse af dokumenter og dokumentation. Computerbaseret dokumentanalyse / Jesper Dahl Kelstrup og Kennet Lynggaard. Yvonne Mørck: Feltstudiet. Catharina Juul Kristensen: Shadowing - observationer af enkeltpersoners praksis) ; Kvantitative metoder (Jørn Kjølseth Møller: Spørgeskemaet som metode til indsamling af egne data. Anders Ejrnæs: Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser. Anders Chr. Hansen: Vækstanalyse af tidsserier - BNP som case. M. Azhar Hussain: Datapræsentation og fordelinger. Hypotesetest: chi-i-anden og T-testen / M. Azhar Hussain og Thomas Theis Nielsen. Thorkild Casse: Simpel lineær regressionsanalyse. Multipel lineær regressionsanalyse / Johannes K. Dreyer og M. Azhar Hussain) ; Eklektiske tilgange (Birgit Jæger: Mixed Methods. Nicole Thualagant: Kontekstualiserede casestudier. Thomas Theis Nielsen: Kort og kortlægning i socialvidenskaberne. Flemming Juul Christiansen: Eksperimenter)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Metoder i samfundsvidenskaberne

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642783
Nota udgivelsesår: 
2019
Redaktion: 
Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2019, (2. udgave)
ISBN: 
9788759330982

Metoder i samfundsvidenskaberne

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
632388
Nota udgivelsesår: 
2016
Redaktion: 
Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2016
ISBN: 
9788759321638

Metoder i samfundsvidenskaberne (Uddrag)

Indscannet e-bog, specialproduktion - Særlig gennemarbejdet tekst (Uddrag)
Bognummer: 
638086
Uddrag: 
Kapitel 5
Nota udgivelsesår: 
2018
Redaktion: 
Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2016
ISBN: 
9788759321638