Metodiske tilgange i socialt arbejde

Note: 
Indhold: Arbejdsfunktioner, metodeforståelse og metodevalg (Kirsten Henriksen: Spændvidden i socialrådgiveres arbejdsfunktioner og opgaver ; Forståelse af socialt arbejde samt metodevalg ; Socialt arbejdes organisatoriske kontekster). Rådgivningsmetoder og socialt sagsarbejde (Kirsten Henriksen: Socialt sagsarbejde, socialrådgivning og systematisk sagsarbejde. Abbas Amanzadeh: Rådgivning og rådgivningsmetoder i socialt arbejde. Louise Hansen: Arbejdsevnemetoden og rehabilitering. Sabina Jensen Jæger: ICS (Integrated Children's System). Rikke Alminde: LØFT - løsningsfokuseret arbejde med børn, unge og familier ; Signs of Safety. Christine Hemme: Voksenudredningsmetoden). Social behandling (Kirsten Henriksen: Socialt behandlingsarbejde. Bodil Burian: Systemisk familiebehandling ; Narrativ praksis. Jytte Birk Sørensen: Marte Meo-metoden. De Utrolige År / Lotte Hestbæk og Inge Thøgersen. A.R.T - Agression Replacement Training / Lotte Junker Harboe og Eskil Domben. MST (Multisystemisk terapi) / Randi Nørup og Trine Gaardsøe. Helge Hallmann: PMTO (Parent Management Training Oregon). Bettina Myggen Jensen: Kognitiv behandling. Abbas Amanzadeh: Den motiverende samtale. Kirsten Mejlvig: Appreciative Inquiry - anerkendende udforskning og socialt arbejde ; Recovery og socialt arbejde i socialpsykiatrien. Gruppemetode i socialt arbejde / Pernille Brok og Helle Kjems. Gordon Vincenti: Tilgange til lokalsamfundsarbejde. Kirsten Henriksen: Socialt arbejde i et omsorgsperspektiv ; Den personcentrerede metode). Forebyggende og frigørende perspektiver i socialt arbejde (Kirsten Henriksen: Forebyggelse som fænomen i socialt arbejde ; Rundbordssamtalen ; Socialt arbejde i et frigørende perspektiv. Maja Lundemark Andersen: Empowerment. Lis Lynge Brønholt: Familierådslagning og netværksrådslagning)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Metodiske tilgange i socialt arbejde

Indscannet e-bog, specialproduktion - med figurbeskrivelser
Bognummer: 
637905
Nota udgivelsesår: 
2018
Redaktion: 
Kirsten Henriksen
Udgave: 
Hans Reitzel, 2015
ISBN: 
9788741258003

Metodiske tilgange i socialt arbejde

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
629639
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2015
ISBN: 
9788741258003