Mikroforandringer

et medarbejderblik på organisationsforandringer
Forfatter:
Mikroforandringer er de små forandringer på arbejdspladsen, der skubber til de daglige rutiner, strukturer og relationer, og som kan være overordentlig vigtige for trivsel og motivation. Relevant læsning for ledere, forandringskonsulenter og medarbejdere, der står over for forandringer i organisationen
Note: 
Indholdsfortegnelse: Del 1: Forandringer i organisationer (Indledning ; Klassiske organisations teoretiske forandrings teorier ; Procesfilosofiske forandrings teorier ; Oplevelsen af flydende forandringer) ; Del 2: Mikroforandringer (Hverdags forandringer ; Fysiske forandringer ; rutine forandringer ; Relationelle forandringer ; Identitets forandringer) ; Del 3: Organisations forandringer i praksis (Praksisbegreber ; Fra forandrings ledelse til forandrings håndtering)

Mikroforandringer

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
655017
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2021
ISBN: 
9788771588606