Mikroskopisk liv

biologi med fokus på mikroorganismer
Forfatter:
Note: 
Indhold: Mikroorganismer - en introduktion ; Mikroorganismer og deres celler ; Mikroorganismers vækst og formering ; Mikroorganismer og økologi ; Mikroorganismer og menneskets sundhed ; Mikrobiologiske arbejdsmetoder ; Industriel udnyttelse af mikroorganismer

Mikroskopisk liv

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
630952
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Nucleus, 2004
ISBN: 
9788790363277
Illustrator: 
Erik Hjørne