Miljøretten - Bind 2: Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse

Miljøretten - Bind 2: Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656668
Nota udgivelsesår: 
2023
Redaktion: 
Ellen Margrethe Basse
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2006
ISBN: 
9788757412543