Miljøterapi med børn og unge

Forfatter:
Note: 
Indhold: Fra pædagogik til miljøterapi (Spejling, grundmetoden i miljøterapi ; Strategier og mekanismer ved omsorgssvigt ; Pædagogikkens livskraft) ; Nogle grundbegreber (Omsorg og omsorgssvigt ; Tilknytning og tilknytningsforstyrrelse ; Fra krop til psyke) ; Metoder i miljøterapi (Spejling ; Jeg-støtte ; Regulering af adfærd ; Antisocial adfærd ; Fysisk magtanvendelse i miljøterapi ; Livshistoriske samtaler ; Hjemlighed ; En stimulerende hverdag) ; Psykoterapi og psykiatriske diagnoser (Psykoterapi ; Børnepsykiatriske diagnoser)

Miljøterapi med børn og unge

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
635686
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2016, (3. udgave)
ISBN: 
9788750045090