Mindfulness i naturen

vejen til større livsglæde og mindre stress
Forfatter:
Om hvordan naturen kan virke helbredende i forhold til stress, angst og depression. Inddelt i tre dele: introduktion til mindfulness ud fra et naturperspektiv, teori og forskning om naturens betydning for os og øvelser med naturen som ramme

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Mindfulness i naturen

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser
Bognummer: 
657778
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Pressto, 2018
ISBN: 
9788793716001

Mindfulness i naturen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
657776
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Pressto, 2018
ISBN: 
9788793716001