Minister - mellem ministerium og Folketing

en analyse af, hvordan en ressortminister arbejder - miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), 2015-16
Forfatter:
(Studier i dansk politik)

Minister - mellem ministerium og Folketing

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
646656
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
DJØF, 2018
ISBN: 
9788757442458