Mod

Forfatter:
(Menneskekender) Hver gang vi handler modigt, bliver vi lidt bedre til det. Det kan faktisk blive en vane. Denne bog viser, hvordan du kan tage de første skridt mod at blive mere modig fx til at sige fra. For 12-16-årige

Mod

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648845
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Dafolo, 2020
ISBN: 
9788771609820
Aldersgruppe: 
12-16 år
Illustrator: 
Kirsten Gjerding