Moderne markedsføring

Forfatter:
Note: 
Indhold: Introduktion (Ole E. Andersen: Moderne markedsføring. Poul Faarup: Værdiskabelse med kunden i centrum. Svend Hollensen: International markedsføring). Situationsanalysen (Henrik Brask: Intern virksomhedsanalyse. Ole E. Andersen: Markedsføring på BtC-markedet ; Markedsføring på BtB-markedet ; Marked og konkurrencesituation ; Omverdensanalyse (makroomverden) ; SWOT-analyse. Poul Faarup: Metoder til skabelse af markeds- og kundeindsigt). Strategi, målgrupper og positionering (Poul Faarup: Strategiske muligheder. Ole E. Andersen: Markedspositioner og strategier ; Strategiske målsætninger ; Segmentering og målgruppevalg ; Positionering). Værdiskabelse gennem produkt, pris og distribution (Poul Faarup: Produktstrategier ; Prisstrategier og prisfastsættelse. Brand og branding / af Poul Faarup og Ole E. Andersen. Steen Olesen: Distribution). Værdiskabelse ved kommunikation til og med markedet (Ole E. Andersen: Kommunikationsstrategi og -planlægning ; Offline reklame ; Offline mediaplanlægning ; Online/digital markedsføring ; PR, sponsering og events ; Implicitte reklameformater ; Direct marketing ; Brand aktivering). Vurdering af markedsføringsindsatsen (Ole E. Andersen: Return of Marketing Investments (ROMI) og effektmålinger)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Moderne markedsføring

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653875
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Hans Reitzel, 2022, (4. udgave)
ISBN: 
9788702317138

Moderne markedsføring

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642458
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Hans Reitzel, 2019, (3. udgave)
ISBN: 
9788741274850

Moderne markedsføring

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
634398
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016, (2. udgave)
ISBN: 
9788741264288

Moderne markedsføring

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
628534
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2014
ISBN: 
9788741258669