Modsætninger

om form og kontraster, formcirklen
Indføring i nogle af formgivningens basale tankemønstre og et bud på udvikling af en formteori, der sætter tankegangen ind i en større sammenhæng
Note: 
Indhold: Arkitektur og formlære ; Modsætninger og arkitekturteori ; Den tvedelte helhed ; Tanke og følelse ; Videnskab og modsætninger ; Er der et system? ; Formcirklen ; Formcirklen som værktøj ; Metafor, modsætning og fortælling

Modsætninger

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643085
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Aalborg Universitetsforlag, 2019
ISBN: 
9788772100159