Moms på tværs

momsret i et bredere perspektiv
Forfatter:

Moms på tværs

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
660661
Nota udgivelsesår: 
2024
Udgave: 
Karnov Group, 2013
ISBN: 
9788761934574