Motivation på arbejdspladsen

overblik, indblik og anvendelse
Hvad er det, der motiverer os i vores arbejde? Der gives et overblik over, hvad forskningen ved om arbejdsmotivation. Formidling og diskussion af både de klassiske motivationsteorier, herunder f. eks. behaviorismen, behovsteorierne og rimelighedsteorierne, og en række nyere motivationsteorier såsom commitment, engagement og meningsfuldhed i arbejdet

Motivation på arbejdspladsen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652264
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2020
ISBN: 
9788750054795