Multiteoretisk praksis for sundhedsprofessionelle

Redaktion: 
Dorit Ibsen Vedtofte og Leif Tøfting Kongsgaard
Præsentation af metodiske tilgange til arbejdet med relationer, kommunikation og mulige forandringsprocesser inden for alle områder af sundhedsprofessionelles arbejdsfelt. De multiteoretiske perspektiver kan anvendes i primær og sekundær sektor, såvel inden for somatiske områder som psykiatriske områder
Note: 
Indhold: Med den sundhedsprofessionelle på arbejde (Multiteoretisk praksis ; "Det er relationen, der virker" ; Kommunikationsstile - et professionelt repertoire) ; Bredt funderede perspektiver på forandringsprocesser (Systemisk tilgang ; Løsningsfokuseret tilgang ; Narrativ tilgang ; Anerkendende tilgang(e) ; Kognitiv tilgang ; Eksistentiel tilgang) ; Værktøjsforankrede tilgange til forandring (Domæneteorien ; Spørgsmålstyper som intervention ; Motivationssamtalen ; Forandringscirklen) ; Opsamling og perspektiver (Forskelle og perspektivskifte ; Begrundet praksis, organisatorisk forankring og autenticitet i mødet)

Multiteoretisk praksis for sundhedsprofessionelle

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
644807
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2019
ISBN: 
9788759334010