Musik i luften - lærerens bog - Bind 1: Musikundervisning i 1. og 2. klasse

(Dansk sang B-serien) Om at tilrettelægge undervisningen, gennemføre den på en hensigtsmæssig måde og indarbejde progression, kontinuitet og evaluering

Musik i luften - lærerens bog - Bind 1: Musikundervisning i 1. og 2. klasse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
629268
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Dansk Sang, 2006
ISBN: 
8776122662
Illustrator: 
Jørgen Eivind Hansen