Musik og menneske

introduktion til musikpsykologi
Forfatter:
Lærebog i musikpsykologi, der er bygget op ud fra en teoretisk model, der beskriver musikken som en fysisk kraft, som et sprog med æstetisk betydning og eksistentiel mening og som en social og kulturel aktivitet
Note: 
Indhold: Introduktion : Musik og menneske - en teoretisk model ; Musikpsykologiens baggrund (Musikken i øret ; Musikken i hjernen ; Musikken i kroppen ; Musikpsykologiens historie) ; En teoretisk model (Forholdet mellem sprog og musik - en indledning ; Musikken som lyd og vibration - modellens 1. niveau ; Musikken som sprog med syntaks - modellens 2. niveau ; Musikken som sprog med mening/semantik - modellens 3. niveau ; Musikken som middel til kommunikation og samhandling - modellens 4. niveau) ; Musikpsykologiske emnestudier (Musiklytning : Mange veje til forskellige mål ; Musik og transfer : Kan musikalsk læring overføres til andre lærings- og livsområder? ; Musikpræferencer - hvor kommer de fra, og hvad bruger vi dem til? ; Musik og "det som er helt anderledes" ; Musikalitet - et historisk begreb ; Musikalsk udviklingspsykologi ; Musik og følelser)

Musik og menneske

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
610229
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2009
ISBN: 
9788759314005