Musik & pædagogik

Note: 
Indhold: Musikken og det kreativt musiske (Elsebeth Kirk: Musik og pædagogik i historisk perspektiv ; Musik og pædagogik - tendenser i begyndelsen af det 21. århundrede ; Musikalitet skal udvikles. Kjeld Fredens: Børn er ikke kreative ; Den musikalske formidling og det musiske menneske. Benedicte Riis: Sangen og livsmusikken. Sven-Erik Holgersen: Musikalsk leg og deltagelse - om at "se" børns leg og deltagelse; Musik, sprog og krop. Kirsten Fredens: Musikken i den personlige udvikling - Gardners teori som analyseredskab). Pædagogiske og didaktiske overvejelser over musikaktiviteter (Kirsten Fredens: Musikken i læreplanerne. Elsebeth Kirk: Sprogstøtte gennem musikaktiviteter - i arbejdet med tosprogede børn ; Fra krop og stomp til musikforståelse. Ingrid Irgens-Møller: Musikterapi for børn med handicap. Lena Dich: Musik i fritidshjem, SFO og fritidsklubber. Per Ebdrup: Elektronisk musik og pædagogik. Ole Hummelgård: Musik og arbejdet med personlighedsafvigere. Jan Thomsen: Musik med udviklingshæmmede. Svend Eeg: Musik og samvær med ældre)

Musik & pædagogik

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
634485
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Elsebeth Kirk
Udgave: 
Modtryk, 2006, (2. udgave)
ISBN: 
9788773949665