Musik som udtryksform

Forfatter:
(Socialpædagogisk bibliotek) Om musikalske grundbegreber og virkemidler, musikkens og stemmens udtryksmuligheder og de pædagogiske muligheder, der ligger i ungdomskulturernes særlige forhold til musik

Musik som udtryksform

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
634486
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Hans Reitzel, 2009
ISBN: 
9788741252162