Når anerkendelse ikke er nok

professionsetik og samfundsansvar
(Professionsserien) Med udgangspunkt i Axel Honneths uddybning af begrebet anerkendelse belyses en række etiske dilemmaer, som professionelle, der arbejder med mennesker, kommer i, når regler og rammer ikke stemmer overens med professionens værdier og etik

Når anerkendelse ikke er nok

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
616256
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2011
ISBN: 
9788750042389
Oversætter: 
Morten Visby