Når børn synger, hva' så?

Forfatter:
Bogen sætter fokus på børns sang og stemmebrug, deres stemmebevidsthed, det sanglige stemmeværd, associativt stemmearbejde

Når børn synger, hva' så?

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
649064
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Solo, 2003
ISBN: 
8798519123