Når læring går på arbejde

et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet
Forfatter:
Note: 
Indhold: Arbejde og læring ; Læring på arbejdspladsen ; Organisatorisk læring ; Praksislæring ; John Deweys liv og virke ; Pragmatismens idé ; Deweys læringsbegreb ; Erfaring som kultur ; Udforskning som kritisk eller refleksiv tænkning ; Organisationen som arena for læring ; Organisationsudvikling som organisatorisk læring ; Med pragmatismen som følgesvend

Når læring går på arbejde

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
706110
Nota udgivelsesår: 
2006
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2005
ISBN: 
8759310545