Narrativ organisationsudvikling

at forme fælles mening og handling
Forfatter:
(Erhvervspsykologiserien) Inspiration, metoder og værktøjer til at omforme problemmættede fortællinger til en narrativ praksis, der skaber læring og udvikling. Gennemgående temaer er magt, etik, og hvordan mening og handling formes og omformes i sprog og kommunikation

Narrativ organisationsudvikling

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
635364
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2015, (2. udgave)
ISBN: 
9788777069970