Naturen i Danmark: De ferske vande

Note: 
Indhold: Naturen, mennesket og de strømmende vande (Kaj Sand-Jensen: Danmarks søer og vandløb ; Mennesket og de ferske vande ; De ferske vandes forurening ; Livsbetingelser i vand ; Vandløbenes miljø ; Vandløbenes planter ; Biologiske samspil i vandløb. Claus Lindegaard: Vandløbenes smådyr ; Smådyrenes tilpasninger til rindende vand ; Smådyrenes føde i og omkring vandløb. Vandløbenes fisk / af Michael Møller Hansen et. al. Vandløbenes forurening / af Claus Lindegaard og Kaj Sand-Jensen) ; De stillestående vande (Kaj Sand-Jensen: Søernes miljø ; Søernes rodfæstede planter ; Søernes fugle og pattedyr ; Biologiske samspil i søer ; Sørestaurering ; Damme. Søernes plankton / af Kirsten S. Christofferen og Kaj Sand-Jensen. Claus Lindegaard: Søernes smådyr. Søernes fisk / af Søren Berg og Christian Skov ) ; De ferske vande fremtid (Kaj Sand-Jensen: Biodiversitet i ferskvand ; Kampen om vandet)

Naturen i Danmark: De ferske vande

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
629041
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Gyldendal, 2013
ISBN: 
9788702030297
Illustrator: 
Bert Wiklund