Naturen i Danmark: Havet

bind 1
Note: 
Indhold: Danmarks havområder (Tom Fenchel: Naturen i havet. Birger Larsen: De danske farvandes geologi. Havets fysiske forhold / af Trine Christiansen, Jørgen Bendtsen og Karin Gustaffson). Livet i vandsøjlen (Per Juel Hansen: Det grønne plankton - planktonalgerne ; Det farveløse plankton - protozoer og dyreplankton). Havbundens dyre- og planteliv (Havbundens små organismer / Tom Fenchel og Reinhardt Møbjerg Kristensen. Jens Borum: Havbundens planter. Marianne Køie: Havbundens dyr ; Indførte arter. Livet på lavt vand ; Østersøen / Lars Hagerman og Bent Vismann). Havets store dyr (John Fleng Steffensen: Fiskene i de danske farvande. Carl Christian Kinze: Havpattedyr. Henrik Skov: Havets fugle). Den biologiske stofomsætning (De frie vandmassers stofomsætning / Mathias Middelboe og Michael Olesen. Havbundens stofomsætning / Ronnie Glud og Michael Kühl). Menneskets brug og misbrug af havet (Henrik Gislason: Havet som menneskets spisekammer. Morten Pejrup: Det danske Vadehav og større landvindingsprojekter. Forurening / Torkel Gissel Nielsen, Jakob Strand og Britta Pedersen. Bo Reimann: Beskyttelse og fremtid)

Naturen i Danmark: Havet

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
660665
Nota udgivelsesår: 
2024
Redaktion: 
Tom Fenchel
Udgave: 
Gyldendal, 2017, (2. udgave)
ISBN: 
9788702233261
Illustrator: 
Jørgen Strunge