Negativ social arv

inklusion vs. assimilation
Om daginstitutionernes rolle i arbejdet med at bryde den negative sociale arv. Og om hvordan den pædagogiske praksis i institutionerne i værste fald kan bidrage til at fastholde socialt truede børn i deres negative sociale arv

Negativ social arv
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
606857
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Frydenlund, 2007
ISBN: 
9788778874801