Nekromathias - bedemandens hemmelighed

Forfatter:
(Nekromathias) Mathias skal hjælpe sin farfar i butikken. Men Mathias farfar er bedemand og Mathias vil snart opdage, at de døde ikke hviler medmindre de hjælpes til det

Nekromathias - bedemandens hemmelighed

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
506289
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Tellerup, 2015
ISBN: 
9788758821030
Aldersgruppe: 
10-14 år