Nordisk aktivitetsvidenskab

(Ergo/Munksgaard)
Note: 
Indhold: Hanne Kaae Kristensen: Præsentation af aktivitetsvidenskab i et nordisk perspektiv. Videnskabsteoretisk, filosofisk og teoretisk grundlag for aktivitetsvidenskaben / Eric Asaba, Staffan Josephsson & Hans Jonsson. Aktivitet som begreb i aktivitetsvidenskaben / Hans Jonsson & Eric Asaba. Meningsfulde aktiviteters betydning for sundhed og velvære / Line Lindahl-Jacobsen & Christina Jessen-Winge. Kreativitet i et aktivitetsperspektiv / Sissel Horghagen & Karen la Cour. Jesper Larsen Mærsk: Samspillet mellem aktivitet og identitet. Aktivitetsbalance / Carita Håkansson, Anne-Le Morville & Petra Wagman. Hans Jørgen Bendixen: Aktivitet og tid. Livsfaser, overgange og brud i relation til aktivitet / Anne Lund et al. Aktivitet i et hverdagsperspektiv / Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad & Hanne Kaae Kristiansen. Occupational justice : at fremme retten til aktiviteter / Anne-Le Morville & Anette Enemark Larsen. Forholdet mellem aktivitet og narrativer / Sissel Alsaker & Staffan Josephson. Elisabeth Assing Hvidt: Aktiviteters spirituelle betydning. Perspektivering / Jesper Larsen Mærsk, Hanne Kaae Kristensen & Anne Sofie Bach Schou

Nordisk aktivitetsvidenskab

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636922
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Hanne Kaae Kristensen, Anne Sofie Bach Schoue og Jesper Larsen Mærsk
Udgave: 
Munksgaard, 2017
ISBN: 
9788762816497
Oversætter: 
May Schack