Offentlig ansættelsesret

Denne bog omhandler offentlig ansættelse og er skrevet i forlængelse af Tjenestemandsloven med kommentarer. Bogen indeholder udvalgte problemstillinger, skaber overblik over emnet og den er bygget op over følgende fem dele: Introduktion: det offentlige arbejdsmarked og offentligretlige grundbegreber Ansættelse Forhold og pligter under ansættelse Afskedigelse Afslutning: prøvelse. En række ansættelsesretlige normer er i det væsentlige identiske for privat og offentligt ansatte, men de offentligt ansatte er ud over den ansættelsesretlige regulering også underlagt forvaltningsretten. Bogen tager afsæt i afgørelser fra det offentlige arbejdsmarked suppleret med afgørelser fra det private arbejdsmarked, hvor disse er retningsgivende for det offentlige arbejdsmarked

Offentlig ansættelsesret

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
659390
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Karnov Group, 2023
ISBN: 
9788761944344