Om dømmekraften

Forfatter:
En filosofisk og praksisnær introduktion til begrebet dømmekraft. Der reflekteres over almindelig dømmekraft men også professionel dømmekraft i situationer, hvor man arbejder med mennesker. Gennemgangen af dømmekraft går fra personlige vinkler til inddragelse af filosoffer som Michel de Montaigne og Hannah Arendt

Om dømmekraften

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
641485
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2017
ISBN: 
9788750051367