Omsorgsetik i klinisk sygepleje

den gode, kloge og rigtige sygepleje
Note: 
Indhold: Kommunikativ omsorgsetik / Astrid Lauberg ... et al. Når patienter oplever uoverensstemmelser i sygeplejen / Astrid Lauberg ... et al. Hvad betyder sygeplejerskens personlige kundskaber for relationen til patienten? / Karen Eck ... et al. Afledningens kunst : omsorg i operationssygepleje / Charlotte Brun Thorup ... et al. Det grænseskridende samspil : unge med Colitis Ulcerosa, der indlægges til kirurgisk intervention / Ida Østrup, Susanne Jensen, Lene Larsen. I medgang og modgang : sygepleje til pårørende hvis ægtefælle har en kronisk obstruktiv lungelidelse / Hanne Clement Axelsen ... et al. "Nu må de da kende mig"! : patienters oplevelse af og forventning til genindlæggelse med recidiverende atrieflimren / Astrid Lauberg ... et al. Et indblik fra sidelinjen : pårørendes oplevelser ved overflytning / Astrid Lauberg ... et al. Klæder skaber folk / Charlotte Brun Thorup ... et al. Body image hos mastektomi-opererede kvinder, med og uden rekonstruktion / Charlotte Brun Thorup ... et al. Mestring af hverdagslivet med bivirkninger fra kræftbehandling : et patientperspektiv / Birgith Pedersen, Dorte Pallesen Koktved, Lene Lyngø Nielsen. Patienter med avanceret hormonbehandlet prostatacancer / Susanne Bünger ... et al. Fra danskvand til postevand : implementering af en mundplejeinstruks / Susanne Winther Sørensen, Lisbeth Støvring Andersen

Omsorgsetik i klinisk sygepleje

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
633676
Nota udgivelsesår: 
2016
Redaktion: 
Astrid Lauberg, Birgith Pedersen og Charlotte Delmar
Udgave: 
Klim, 2014
ISBN: 
9788771291704