Omsorgssvigt

hvorfor - hvad gør vi?, et brugshæfte for "frontmedarbejderne" i dagpasning, skole og sundhedspleje
Forfatter:
Om forhold i forbindelse med arbejde med truede og omsorgssvigtede børn beskrevet bl.a. med afsnit om historie og sammenhænge, begrebsafklaring, årsager, barnets reaktioner, praksis, anbringelse og en beredskabsplan

Omsorgssvigt
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
606555
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Børns Vilkår, 2002, (2. udgave)
ISBN: 
8790157117