Omsorgssvigt - Bind 1: Det teoretiske grundlag

Forfatter:
Forskellige former for omsorgssvigt over for børn beskrives og defineres. Der redegøres for forståelsesgrundlaget og holdninger og metoder i forbindelse med kontaktetablering og undersøgelse belyses. Et bredt spektrum af behandlings- og problemløsningsstrategier på tværs af fag- og sektorgrænser bliver gennemgået

Omsorgssvigt - Bind 1: Det teoretiske grundlag
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
612906
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2010, (4. udgave)
ISBN: 
9788741254005
Oversætter: 
Andreas Bonnevie