Omstrukturering

skatteregler i praksis
Note: 
Indhold: Omdannelse af personlig virksomhed ; Aktieombytning ; Spaltning ; Tilførsel af aktiver ; Fusion ; Generationsskifte og omstruktureringer

Omstrukturering

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643216
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Karnov Group, 2019, (3. udgave)
ISBN: 
9788761940681