Oplevelsesrum

turisme, kulturarv og oplevelser - et krydsfelt
Om åbne oplevelsesrum, fx byer, naturområder og historiske lokaliteter (oplevelsesmatricer), som repræsenterer et delvist uudnyttet potentiale i forhold til udviklingen af dansk turisme. Fem cases illustrerer arbejdet med oplevelsesrum i praksis

Oplevelsesrum

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
638046
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Academica, 2010
ISBN: 
9788776758233