Oplysningstiden

da det moderne tog form
Forfatter:
Introducerer baggrunden for oplysningstiden og oplysningstidens forfattere. Med gengivelse af disse forfatteres tekster og deres tanker om begreber som f.eks. menneskerettigheder, fornuft, tolerance, lighed, oplysning og statsstyre

Oplysningstiden
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
615089
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Systime, 2009
ISBN: 
9788761615275