Ordenes vold

Forfatter:
En undersøgelse af, hvordan hadtale sårer, og ord handler - men også af hvad konsekvenserne bliver, hvis vi forsøger at beskytte os mod det gennem censur

Ordenes vold

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653373
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Klim, 2020
ISBN: 
9788772044705
Oversætter: 
Peter Borum