Orientalisme

vestlige forestillinger om Orienten
Forfatter:
Med udgangspunkt i en kronologisk og tematisk gennemgang af den vestlige akademiske og litterære fremstilling af Orienten og den islamiske kultur kortlægger forfatteren forbindelsen mellem viden og magt fra Napoleons egyptiske felttog i 1798 og til USA's mellemøstpolitik i dag

Orientalisme
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
637354
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Roskilde Universitetsforlag, 2002
ISBN: 
9788778671349