Outsidere

studier i afvigelsessociologi
Forfatter:
Note: 
Indhold: Outsidere ; Former for afvigelse : en sekventiel model ; At lære at blive marihuanabruger ; Marihuanabrug og social kontrol ; En afvigergruppes kultur : dansemusikeren ; Karrierer i en afvigende erhvervsgruppe : dansemusikeren ; Regler og håndhævelse af dem ; Moralske entreprenører ; Studiet af afvigelse ; Et nyt syn på stemplingsteorien

Outsidere

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
707065
Nota udgivelsesår: 
2007
Udgave: 
Hans Reitzel, 2005
ISBN: 
8741223136
Oversætter: 
Søren Søgård